Vergoeding mondhygiënist

Een bezoek aan de mondhygiënist wordt volledig vergoed door de basisverzekering voor verzekerden tot 18 jaar. Als u 18 jaar of ouder bent, dan is een basisverzekering niet genoeg. U krijgt dan alleen een vergoeding als u aanvullend bent verzekerd.

Vergoedingen

Uitleg over uw behandelplan en vergoedingen?

Verifieer de codes voor uw kostenindicatie

Bij iedere behandeling hoort een code met een omschrijving over wat de behandeling precies inhoudt. Op onze nota’s en behandelplannen vindt u deze codes terug. Met behulp van onderstaande codes kunt u zien welke behandelingen binnen uw basisverzekering of aanvullende verzekering vallen. Voor tandvleesbehandelingen hanteren wij veelal lagere tarieven (tarief MPD) dan de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Download hier de tarievenlijst

Contact met zorgverzekeraar

Heeft u specifieke vragen over uw zorgverzekering en eventuele vergoedingen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Onze ervaring is dat de klantenservice van de verzekeraar soms het advies geeft een andere code op de nota te zetten, zodat de betreffende behandeling toch wordt vergoed. Hier verlenen wij geen medewerking aan. De code die door ons in rekening is gebracht, is gebaseerd op de diagnose die bij u is gesteld.